NOAB nieuws

AanDeOrde

Op deze website hebben wij voor u, voor zover mogelijk, een complete en actuele nieuwsfaciliteit ingericht.

Met dagelijkse relevante nieuwsberichten en periodieke nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Aan de rechterzijde van de pagina treft u de meest recente nieuws artikelen. Klik op de titel om het volledige artikel te lezen.

Soeterboek & Partners verstuurt regelmatig een nieuwsbrief aan haar klanten en geïnteresseerden. Hierin houden we u op de hoogte over actueel financieel-economisch nieuws.

 

AanDeOrde Nr.01-2017

AanDeOrde Nr.02-2017

AanDeOrde Nr.03-2017

AanDeOrde Nr.04-2017

AanDeOrde Nr.05-2017

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fscale nieuws? meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Bescherming van handelsnamen, is verwarring voldoende?

Is verwarring voldoende om voor bescherming van handelsnamen? De rechtspraak ontwikkelt zich snel. De zaak Webcam-sex.nl illustreert dit.


Richtsnoer transparantiebeginsel Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verplichtingen met zich mee, waaronder de verplichting om naar betrokkenen nog transparanter te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Met het publiceren van de Richtsnoer transparantiebeginsel geven de verenigde...


De billijke vergoeding na New Hairstyle: hoe nu verder?

Een gebrek aan wettelijke kaders leverde een veelheid van berekeningsmethodieken en hiermee corresponderende billijke vergoedingen op. De Hoge Raad gaf sturing in het New Hairstyle-arrest. Welke richting wordt thans in de praktijk aan de billijke vergoeding gegeven?


Handreiking Zorgschade

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.


Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het onderstaande voorstel voor de Uitvoeringswet AVG komt veel van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens terug, maar er zijn verschillen. De Nederlandse wetgever maakt een pragmatische keuze: de wet wordt namelijk ook van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die buiten de...


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Nabestaanden wachten lang op erfenis door problemen Belastingdienst

Door problemen met een nieuw computersysteem heeft de Belastingdienst enorme achterstanden bij het innen van erfbelasting. Daardoor moeten nabestaanden maanden langer wachten op hun erfenis.


Verminderingsregelingen verhuurderheffing voor iedereen

Hof Den Haag oordeelt dat de verhuurderheffing niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dat met de verhuurderheffing een legitiem doel in het algemeen belang wordt nagestreefd.


Is bezwaar maken tegen informatiebeschikking altijd zinvol?

Schending van de administratie- of bewaarplicht of de informatieplicht door de belastingplichtige of administratieplichtige kan de inspecteur vastleggen in een informatiebeschikking. Die informatiebeschikking kan leiden tot omkering van de bewijslast. Hiertegen bezwaar maken neemt veel tijd in beslag en bovendien verlengt het de aanslagtermijn.