NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Alcohol- of drugsverslaving leidt onder Wwz niet licht tot ontslag


Geboden Wmo-zorg kan niet enkel 'op basis van nieuw beleid' aangepast worden

De gemeente Eindhoven stelde nieuw beleid vast bij het toekennen van huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. Dit gebeurde mede op basis van een onderzoeksrapport van advieskantoor KPMG. De gemeente mag haar beleid weliswaar baseren op dat rapport, maar alleen als het gaat om zogenoemde clusters...


Verzoek tot gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling betreft een verzoek om een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter te herzien (art. 8:119 Awb).


Verhuur van deel eigen woning niet belast

De rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat de inkomsten uit verhuur van een deel van de eigen woning zijn belast in box 1 noch in box 3. Hof Amsterdam overwoog in een eerdere zaak juist dat bij verhuur van een tuinhuisje sprake is van een deel van de woning dat slechts tijdelijk als...


Veroordeling voor mishandeling onvoldoende voor geslaagd beroep op de opzetclausule?

In deze uitspraak laat de Rechtbank Den Haag zich uit over de vraag of een strafrechtelijke veroordeling voor mishandeling voldoende is voor een geslaagd beroep op de opzetclausule. De rechtbank past daarbij het door de Hoge Raad in het Shaken Baby-arrest geformuleerde beslismodel toe en maakt...


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Prinsjesdag 2019: verwachte wijzigingen in de loonheffingen

Op Prinsjesdag 2019 zal de staatssecretaris van Financiën naar verwachting onder andere diverse nieuwe maatregelen op het gebied van de loonheffingen presenteren.


A-G: laag tarief overdrachtsbelasting voordat woning af is

Advocaat-generaal Ettema bepleit in haar advies aan de Hoge Raad om bij de verkrijging van een pand in verbouwing dit pand aan te merken als een ‘geenaardig’ bouwwerk. In dat geval is het lage tarief in de overdrachtsbelasting van toepassing als de koper al een omgevingsvergunning voor woningbouw heeft.


Besluit op Wob-verzoek over beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

Besluit op een verzoek om alle documenten, notities, memo's, intern cursusmateriaal en beleidsstukken openbaar te maken over de beoordeling of een bepaalde lening fiscaal als eigen woninglening (in familieverband) moet worden aangemerkt.