NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Plaatsing vreemdeling in Handhaving- en Toezichtlocatie is geen vrijheidsontneming

Asielzoekers die in asielzoekerscentra ernstige overlast veroorzaken kunnen sinds 1 februari 2020 worden geplaatst in een speciale locatie met strenge voorwaarden, de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL). Een vreemdeling die op de HTL was geplaatst heeft aan de rechtbank de vraag voorgelegd of...


INSOLAD meldingsformulier faillissementsfraude - versie 2020

Het doel van het standaardformulier Melding Faillissementsfraude is om te komen tot eenduidige meldingen van faillissementsfraude bij vermoedelijke overtreding van de artikelen in het Wetboek van Strafrecht inzake faillissementsfraude. Het nieuwe formulier wordt in Word-format aangeboden.


De verpleegkundige die vergeet te bellen

Het actief nabellen door zorgverleners, zeker als de hulpverlening niet rimpelloos is verlopen, wordt niet alleen door de direct betrokkenen op prijs gesteld maar wordt ook door de tuchtrechter als passend bij een behoorlijke taakvervulling gezien. De onderstaande tuchtuitspraak laat evenwel zien...


Herstructureren boven liquideren: richtlijnen voor bestuurders

In de maatschappij heerst de wens noodlijdende bedrijven te herstructureren, in plaats van te liquideren, omwille van behoud van werkgelegenheid. Uit de geldende normen worden in deze bijdrage enkele richtsnoeren afgeleid om bij een herstructurering bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.


Centrale aansprakelijkheid van zorginstelling: hoe zit het ook alweer?