NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws


Concept-wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

Het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.


E-mail van burgemeester is (gelet op formulering) besluit in zin Awb

Een e-mail van een burgemeester kan als besluit in de zin van de Awb worden gekwalificeerd. Daarbij is wel de inhoud en de wijze waarop de e-mail is geformuleerd van belang.


Voormalig medewerkster moet inloggegevens Facebookpagina overdragen

Een voormalig medewerkster van een stichting moet de inloggegevens en het beheer van een Facebookpagina overdragen aan haar voormalige werkgever. Volgens de rechter heeft de vrouw deze pagina weliswaar zelf aangemaakt, maar deed zij dat voor haar werkgever; een dierenopvangtehuis.


Europees recht moet leidend zijn bij Europese aanhoudingsbevelen

Rechterlijke autoriteiten moeten bij het uitvaardigen en uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen met betrekking tot verstekveroordelingen niet van hun nationale recht, maar van het Europese recht uitgaan. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een rechtsvergelijkend onderzoek van...


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Besluit teruggaaf betaalde overdrachtsbelasting gewijzigd

Soms is een onroerende zaak geleverd en wordt nadien de rechtshandeling feitelijk en rechtens ongedaan gemaakt. In die situatie bestaat recht op teruggave van overdrachtsbelasting. De staatssecretaris heeft zijn besluit hierover geactualiseerd.


Vergrijpboete voor gebruik kassaprogramma met afroommodule

Als een ondernemer gebruik maakt van een kassaprogramma met software waarmee omzet is te wissen, loopt hij een risico. Als de inspecteur meent dat met die software winst is afgeroomd, zal hij niet alleen de opgegeven winst corrigeren maar waarschijnlijk ook een vergrijpboete opleggen.


Voorstel aanpassing liquidatieverliesregeling gewijzigd

In april 2019 was een internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks om de liquidatie- en stakingsverliesregeling aan te passen. Dit heeft geleid tot een paar aanpassingen. Bovendien heeft het kabinet kenbaar gemaakt het wetsvoorstel over te nemen.