NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Verzuimperikelen

De Hoge Raad zet het kader uiteen voor (i) het aanbod tot zuivering van het schuldenaarsverzuim, (ii) de weigering van het aanbod door de schuldeiser en de mogelijke gevolgen daarvan met betrekking tot het schuldeisersverzuim en (iii) de mogelijkheid tot ontbinding van de schuldenaar resp. de...


Drie jaar nieuwe arbitragewet: tien suggesties voor verbetering

In 2015 trad de nieuwe arbitragewet in werking. De toekomstbestendigheid van arbitrage hangt samen met procedurele waarborgen, waarbij de inmenging van de overheidsrechter minimaal is, vertrouwelijkheid gegarandeerd wordt en het arbitraal vonnis eenvoudig ten uitvoer kan worden gelegd. Tien...


Wet Bibob bij omgevingsvergunningen bouw: onverklaarbare uitspraak Raad van State

Een vergunning kan op grond van de Wet Bibob onder meer worden geweigerd bij een ernstig gevaar dat die vergunning wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. De mate van gevaar op deze zogenaamde b-grond wordt bepaald aan de hand van in het verleden gepleegde strafbare feiten. Hoe vaker iemand...


De Bibob en het verbroken zakelijk samenwerkingsverband

Het komt voor dat een vergunningaanvrager en een criminele zakenpartner hun zakelijke banden verbreken gedurende een Bibob-onderzoek, met de bedoeling alsnog een vergunning te verkrijgen. De vraag is hoe bestuursorganen om kunnen gaan met dit zogenaamde 'verbroken zakelijk samenwerkingsverband',...


Duitsland mocht geen paspoortcontroles bij busreizen eisen

Duitsland eiste op straffe van een dwangsom dat busondernemingen passagiers bij het instappen in een ander EU-land zouden controleren op paspoort en verblijfsvergunning, teneinde tegen te gaan dat mensen zonder papieren Duitsland in konden komen. Volgens het hof is dat in strijd met het verdrag van ...


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Toezeggingen AO Belastingdienst

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat in op toezeggingen gedaan tijdens het AO Belastingdienst van 6 december 2018. Dit gaat onder andere over het beleidsbesluit strafontslag en de kosten van technische assistentie aan partnerlanden. Tevens wordt de reactie van de Belastingdienst op vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens van 7 augustus 2017 aan de Kamer verstuurd.


Vermindering afdracht verhuurderheffing is belaste winst

Een vermindering van de af te dragen verhuurderheffing heeft als keerzijde dat de belastingplichtige een lager bedrag aan verhuurderheffing kan aftrekken van de fiscale winst.


Snel nuanceert harde conclusies belastingverdragenonderzoek

Staatssecretaris Snel nuanceert de uikomsten van het rapport ‘The impact of tax treaties on revenue collection: a case study of developing and least developed countries’ van ActionAid? Hierin staat dat Nederland na Japan de grootste veroorzaker is van misgelopen belastingen (bronbelastingopbrengsten van dividenden en rentebetalingen) in de onderzochte groep landen.