NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Bewindvoerder is schuldhulpverlener

Diensten van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van schuldhulpverlening zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Hof Den Haag oordeelt dat een bewindvoerder in principe ook als schuldhulpverlener btw-vrijgestelde prestaties kan verrichten.


WHOA-uitspraak: de herstructureringsdeskundige

In deze zaak werd een WHOA-verzoek ingediend door twee besloten vennootschappen. Bij dit verzoek hebben verzoeksters een WHOA Reorganisatieplan ter voorkoming van faillissement gepresenteerd. De verzoeksters hebben de rechtbank tevens verzocht om een herstructureringsdeskundige aan te stellen....


Wetsvoorstel invoering discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

Vanwege de grote impact van discriminatoir gemotiveerde criminaliteit bepleiten de initiatiefnemers een aanpassing van het strafrecht, door de straf op delicten te verhogen indien sprake is van een discriminatoire motivatie.


Jaaroverzicht ICT & Recht 2020

Een overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied in 2020. Privacy en intellectuele eigendom worden daarbij slechts zijdelings vermeld.


Dit vonnis benadrukt dat van de partij ten behoeve waarvan de zekerheid wordt verstrekt (en bovenal hun adviseurs) mag worden verwacht dat zij enig onderzoek doen naar de burgerlijke staat van de beoogde borg. Om het risico op onaangename verassingen te mitigeren is het advies dan ook te vragen...