NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Rechtsgevolgen elektronische handtekening en daaraan te stellen eisen

De Hoge Raad overweegt met betrekking tot artikel 3:15a BW dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een elektronische handtekening juridisch gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening indien deze, gelet op alle omstandigheden van het geval, met een voldoende mate van betrouwbaarheid...


Preadviezen NJV 2019: De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie

Het begrip 'territorialiteit' speelt een centrale rol in het nationale, Europese en internationale recht ter de afbakening van jurisdictie en rechtstoepassing. De betekenis van dit begrip vervaagt echter onder invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd lijken...


In de kroniekperiode is onder meer nieuwe pensioenwetgeving ingevoerd met betrekking tot arbeidsmobiliteit binnen de EU en insolvente verzekeraars. Aanhangig zijn twee initiatief-wetsontwerpen ter voorkoming van pensioenkortingen en een wetsontwerp inzake de governance van pensioenfondsen. Een...


Massaal bezwaar box 3: belasting op vermogen moet anders, maar Hoge Raad lost rechtstekort niet op

De Hoge Raad is het met de Bond voor Belastingbetalers eens dat het onterecht is dat de Belastingdienst er voor de vermogensrendementsheffing jarenlang van uitging dat mensen jaarlijks gemiddeld 4 procent rendement halen op hun spaargeld en beleggingen, terwijl de rente historisch laag staat....


Google voor juristen (in-house, 2 PO-punten)

Veel juridische vakinformatie is kosteloos online beschikbaar. Het vinden van die informatie kan echter tijdrovend zijn. U moet als geen ander kunnen googlen en de ins & outs van de belangrijkste juridische sites kennen. Tijdens deze cursus komen zoektips en -trucs aan de orde.


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Heffing box 3 op stelselniveau schendt artikel 1 EP

Voor de jaren 2013 en 2014 is op stelselniveau het destijds door de wetgever in het forfaitaire stelsel van box 3 voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier procent niet meer haalbaar, zonder daar risico’s voor te hoeven nemen. Van een schending van art. 1 EP is sprake als het zonder risico’s gemiddeld haalbare rendement voor 2013 en 2014 lager is dan 1,2%.


Niet elke aandelenverkoop vader-zoon is onzakelijk

De inspecteur kan de opbrengst van een aandelenverkoop corrigeren als verkoopprijs onzakelijk is. Bij onderrentabiliteit kan de verkoopprijs van de aandelen lager zijn dan de intrinsieke waarde van de onderneming. Als een vader zijn aandelen dan voor een lagere waarde dan de intrinsieke waarde verkoopt, is de verkoopprijs toch zakelijk.


Nieuw belastingverdrag met Ierland

Als onderdeel van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Ierland is een nieuw belastingverdrag met Ierland ondertekend. Dit verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 1969.