NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Negatieve referenties over ex-werknemer: risky business

De Hoge Raad heeft duidelijkheid verschaft over het afgeven van referenties over ex-werknemers. Ook na afloop van het dienstverband moeten werkgever en werknemer over en weer het beginsel van goed werkgever- en werknemerschap in acht nemen. Negatieve uitlatingen over de ex-werknemer kunnen...


Huuropzegging door verhuurder bij faillissement huurder

Heeft een opzegging door de verhuurder op grond van art. 39 Fw altijd het einde van de huurovereenkomst tot gevolg of kan deze (opzeg)bevoegdheid onder omstandigheden aan beperkingen onderhevig zijn? Dit is namelijk van belang voor een eventuele contractsovername (art. 6:159 BW) of...


Vertrouwen is goed, controleren is beter

De les die uit deze uitspraak volgt is, dat een arts in beginsel mag vertrouwen op de bevindingen en het beleid van een collega-arts. Van een opvolgend arts wordt als goed hulpverlener echter wel verwacht dat hij invulling geeft aan zijn eigen verantwoordelijkheid en de bevindingen en beleid van...


Aandeelhoudersrechten voor de pandhouder; waar vist hij achter het net?

In deze bijdrage gaat de auteur in op aandeelhoudersrechten die relevant zijn voor een pandhouder en de wijze waarop een pandhouder mogelijk wordt beschermd tegen hem onwelgevallige uitoefening van deze rechten door de aandeelhouder. Hij concludeert dat de wet niet voor elke situatie in een...


Geen wettelijke samenloop van verzekeringen: geen onderlinge draagplicht voor verzekeraars

Wanneer meerdere verzekeringen dekking bieden voor hetzelfde belang ten behoeve van dezelfde verzekerde, kan de verzekerde in beginsel beide verzekeraars aanspreken. Daarbij wordt in totaal niet meer vergoed dan (ten hoogste) het bedrag van de schade. Vervolgens komt de onderlinge draagplicht...