NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fscale nieuws? meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

De verificatie van vorderingen die na de faillissementsdatum ontstaan

In 2013 heeft de Hoge Raad in het bekende Koot/Tideman-arrest onder andere antwoord gegeven op de vraag of vorderingen die na de faillissementsdatum ontstaan ter verificatie kunnen worden ingediend. Dit arrest heeft veel aandacht gehad in de literatuur en is nu ook onderwerp van een geschil bij de...


Bezorgers niet in loondienst bij maaltijdbezorg platform

De overeenkomst die een fietskoerier sloot met maaltijdbezorger Deliveroo geldt niet als arbeidsovereenkomst. Volgens de kantonrechter is het duidelijk dat de overeenkomst was bedoeld als zzp-contract. Ook uit de wijze van werken daarna blijkt niet dat er sprake was van schijnzelfstandigheid.


Zorgverzekeraar niet gehouden aan eigen beleid

Een vonnis in kort geding over het afwijken van het eigen preferentiebeleid door een zorgverzekeraar. Verzekeraars hanteren een preferentiebeleid om te bepalen welke variant van een geneesmiddel wordt vergoed.


Loonheffingen 2019

Net als vorig jaar komt de Belastingdienst met een vroege eerste editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen, met daarin veranderingen waarvan nu al bekend is dat deze komend jaar ingaan.


Wanneer weet een werknemer dat verwijtbaar gedrag niet is toegestaan?


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Meld dit over grensoverschrijdende constructie

Op het Forum Fiscaal Dienstverleners heeft de Belastingdienst gepubliceerd welke gegevens belastingadviseurs moeten leveren aan de fiscus op het gebied van fiscale, grensoverschrijdende constructies. Het gaat onder meer om de identiteit van de belastingplichtige en betrokken tussenpersonen en een beschrijving van de geplande structuur.


Mogelijke uiteindelijk gerechtigde moet informatie leveren

Als een dga bij zijn inkeer meldt dat mogelijk buitenlandse vennootschappen zijn betrokken bij zijn belastingontduiking, zal de Belastingdienst meer willen weten van de buitenlandse vennootschappen waarmee de B.V. van de dga handelt. Als het redelijke vermoeden ontstaat dat de dga feitelijk de uiteindelijk gerechtigde is van zo’n buitenlandse vennootschap, mag de inspecteur hem via een beschikking vragen om gegevens van deze handelspartner.


Eerste editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

Net als vorig jaar komt de Belastingdienst met een vroege eerste editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen met daarin veranderingen waarvan nu al bekend zijn dat ze volgend jaar ingaan.