NOAB nieuws

AanDeOrde

Op deze website hebben wij voor u, voor zover mogelijk, een complete en actuele nieuwsfaciliteit ingericht.

Met dagelijkse relevante nieuwsberichten en periodieke nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Aan de rechterzijde van de pagina treft u de meest recente nieuws artikelen. Klik op de titel om het volledige artikel te lezen.

Soeterboek & Partners verstuurt regelmatig een nieuwsbrief aan haar klanten en geïnteresseerden. Hierin houden we u op de hoogte over actueel financieel-economisch nieuws.


AanDeOrde Nr.01-2018
 

AanDeOrde Nr.01-2017

AanDeOrde Nr.02-2017

AanDeOrde Nr.03-2017

AanDeOrde Nr.04-2017

AanDeOrde Nr.05-2017

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fscale nieuws? meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Grote detailhandel mag hoger belast worden

Bestuursorganen mogen in beginsel op grond van ruimtelijke ordening en milieu meer belasting heffen op winkels met een grote verkoopoppervlakte. Dit is volgens het Europese Hof van Justitie niet in strijd met de vrijheid van vestiging, omdat er geen sprake is van (indirecte) discriminatie. Het zou...


Vernietiging vonnis wegens ontbrekende pleitnota?

Het gebeurt regelmatig dat in een vonnis of arrest verwezen wordt naar een bijlage, die niet blijkt te zijn aangehecht. Zo ook in deze zaak: de ter terechtzitting in hoger beroep door de raadsvrouwe overgelegde pleitnota ontbrak bij de aan de Hoge Raad gezonden stukken, wat leidde tot vernietiging...


Geen vergrijpboete als aanmaning niet is ontvangen

Heeft iemand de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting niet zelf ontvangen? Dan kan de Belastingdienst die persoon niet verwijten opzettelijk geen aangifte te hebben ingediend en komt de boete te vervallen.


Immuniteit van jurisdictie en verplichte ambtshalve toetsing

Immuniteit vormt een uitzondering op (en begrenzing van) de territorial rechtsmacht van Staten. Een Staat mag in beginsel geen rechtsprekende of handhavende rechtsmacht uitoefenen ten opzichte van vreemde Staten en international organisaties binnen zijn grondgebied. De immuniteit van jurisdictie...


'Duidelijk grensoverschrijdend belang' bij aanbestedingen in dienstensector

De Hoge Raad heeft in enkele uitspraken waarin de vraag centraal staat wanneer bij een aanbesteding in de dienstensector sprake is van een 'duidelijk grensoverschrijdend belang', invulling gegeven aan dit criterium. Als aan het criterium is voldaan, moet openbaar worden aanbesteed. Een hoge omzet...


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Geen vergrijpboete als aanmaning niet is ontvangen

Heeft iemand de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting niet zelf ontvangen? Dan kan de Belastingdienst die persoon niet verwijten opzettelijk geen aangifte te hebben ingediend en komt de boete te vervallen.


Mogelijk onderzoek Rekenkamer afschaffen dividendbelasting

De Algemene Rekenkamer krijgt mogelijk het verzoek te kijken naar het afschaffen van de dividendbelasting. Bart Snels, Tweede Kamerlid van GroenLinks overweegt het instituut daarvoor in te schakelen omdat hij op zijn schriftelijke vragen over de dividendtaks te laat of helemaal geen antwoord krijgt.


Aftrekbare premie niet afgetrokken? Bewijs het maar!

Voor zover de premies van een afgekochte lijfrentepolis niet zijn afgetrokken, mag de Belastingdienst geen revisierente in rekening brengen. Als de premies volgens de wet aftrekbaar waren, moet de belastingplichtige van Rechtbank Gelderland echter bewijzen dat de premies toch niet (volledig) zijn afgetrokken.