NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Geluidsoverlast, rondslingerende fietsen en gebrekkig onderhoud aan panden: in universiteitssteden is overlast door het grote aantal studentenhuizen een probleem. Verschillende gemeenten hebben met het oog hierop regels vastgesteld om een maximumpercentage te kunnen hanteren voor...


Gebruik van productnaam in catalogus ook merkinbreuk?

Veel ondernemingen prijzen hun waren en diensten aan via catalogi, zowel op papier als digitaal. Op de voorpagina staat vaak het merk van de aanbieder zelf vermeld. Aan de binnenzijde, of op de website, wordt dan gebruik gemaakt van verschillende productnamen. Hoe moet het gebruik van dat soort...


Ook zonder arbeidsovereenkomsten gebruikelijk loon

Voor toepassing van de regeling van het gebruikelijk loon voor een dga is vereist dat de dga een aanmerkelijk belang houdt en de dga werkzaamheden voor die vennootschappen heeft verricht. Het bestaan van een arbeidsovereenkomst is geen voorwaarde voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling....


Het voorlopig getuigenverhoor bij overheidsaansprakelijkheid

De rechter weigerde in de onderstaande zaak toestemming te geven voor een voorlopig getuigenverhoor tegen een provinciale overheid. De zaak illustreert hoe het middel van het voorlopig getuigenverhoor om een onrechtmatige overheidsdaad te kunnen construeren lang niet altijd kan worden ingezet.


Kentekenparkeren maakt geen inbreuk op de privacy

De rechtbank oordeelde in deze zaak in eerste aanleg dat kentekenparkeren geen inbreuk op de privacy behelst. Het door de scanauto geregistreerde kenteken wordt namelijk versleuteld opgeslagen en na 48 uur verwijderd. Alleen als blijkt dat niet is betaald voor het parkeren, wordt de versleuteling...


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Werkzaamheden piloot in Frankrijk belast in Nederland

Oefent een inwoner van Nederland zijn dienstbetrekking uit aan boord van een luchtvaartuig dat wordt ingezet in het vervoer door de lucht tussen verschillende plaatsen in Frankrijk? En is de leiding van de luchtvaartmaatschappij niet in Nederland gevestigd? Dan komt het heffingsrecht op grond van het belastingverdrag met Frankrijk toe aan Nederland.


Financieringsregelingen voor start ups en MKB verlengd

Het kabinet verlengt drie financieringsregelingen die ondernemers in verschillende levensfasen van hun bedrijf helpen. Uit de evaluatie blijkt dat de instrumenten een doelmatige en doeltreffende werking hebben. Staatssecretaris Keijzer van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt deze regelingen met vijf jaar. 


Achterstand invordering belastingschulden loopt op

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de Kamer geïnformeerd over de uitstaande belastingschuld, het onderzoek naar verbetering van de sturing van de Belastingdienst door de Auditdienst Rijk (ADR) en het Carbontax-model.