NOAB nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fscale nieuws? meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*

Recht.nl nieuws

Tenietgaan van zekerheidsrechten door contractsoverneming

In dit artikel wordt beschreven in welke gevallen contractsoverneming leidt tot het tenietgaan van zekerheidsrechten, waarbij eerst de rechten van pand en hypotheek aan de orde komen en daarna de rechten uit borgtocht. Vervolgens komt aan de orde wat kan worden gedaan om te voorkomen dat zekerheden ...


Proceskostenvergoeding voor schuldhulpverlening

Bij toewijzing van een schuldregeling kan de weigerende schuldeiser in de proceskosten worden veroordeeld. De rechtbank wijst in deze zaak de proceskosten toe, terwijl bij het verzoek om een dwangakkoord geen rechtsbijstand is verleend: de ondersteuning heeft namelijk plaatsgevonden vanuit...


Financieel-economische uitvoerbaarheid relevant bij vergunningverlening?

De Raad van State oordeelt dat in het kader van een procedure tegen een omgevingsvergunning een betoog dat ziet op de uitvoerbaarheid van het project waaronder ook de financieel-economische uitvoerbaarheid is begrepen slechts dan kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit, als het...


Herroeping geen middel tegen faillissement

Het is onmogelijk om door middel van herroeping een faillissementsuitspraak van tafel te krijgen. Dit rechtsmiddel verdraagt zich niet met het stelsel van de Faillissementswet.


De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa

Formele unificatie van e auteursrechtwetgeving binnen de EU in de vorm van een Auteursrechtverordening is nog ver weg. Ondertussen maken de Europese wetgever en het Hof van Justitie echter stap voor stap een einde aan de territorialiteit van het auteursrecht, waardoor een eengemaakt Europees...


Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS

Uitgebreide schriftelijke correspondentie toch onvoldoende

Zelfs als tussen de inspecteur en de belastingplichtige een uitgebreide schriftelijke correspondentie heeft plaatsgevonden, is dit nog geen garantie dat de hoorplicht is vervuld.


Wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten gewijzigd

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde de Tweede Kamer een nota van wijziging op het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.


Ondernemers boos over voorgestelde dga-taks

Ondernemers zijn boos over de voorgestelde rekening-courantmaatregel. De maatregel die dga’s verplicht om belasting te betalen over leningen uit de eigen vennootschap, zodra deze hoger zijn dan € 500.000 is ingrijpend.