Erfbelasting

Wat is erfbelasting?

Na overlijden gaat het vermogen en de bezittingen naar één of meerdere erfgenamen. Dit noemen we de erfenis of nalatenschap. Erfbelasting (ook wel successiebelasting genoemd) is de belasting die u betaalt wanneer u een erfenis heeft ontvangen. Een deel van de erfenis is vrijgesteld van belasting, maar over het niet vrijgestelde deel zult u erfbelasting moeten betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van verschillende aspecten, zoals de hoogte van de verkrijging, de relatie tussen de overledene en de erfgenaam, en de nationaliteit en woonplaats van de overledene.

Huis erven en erfbelasting

Erfbelasting wordt betaald over alles wat nagelaten wordt, dus ook over een koophuis. Het erven van een huis roept veel vragen op. Zo zal het huis gewaardeerd moeten worden op basis van de WOZ-waarde over het kalenderjaar waarin het overlijden plaats heeft gevonden. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met eventuele hypothecaire schulden die rusten op het huis. Waarschijnlijk zult u zelf ook nog met vragen zitten:
  • Waar moet ik de woning verwerken in mijn aangifte inkomstenbelasting? Box 1 of box 3?
  • Wil ik in de woning gaan wonen of wil ik deze gaan verkopen of verhuren?
Dit zijn allemaal voorbeelden van vragen en aandachtspunten die wij met u zullen bespreken om enerzijds tot een juiste aangifte erfbelasting te komen en u anderzijds van fiscaal advies te voorzien zodat u ook in de toekomst optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden.

Werkwijze aangifte erfbelasting

De belastingdienst stuurt een brief naar de erfgenamen. Wanneer er geen erfgenamen bekend zijn, wordt de brief naar de partner of naar het oudste kind gestuurd. In deze brief staat of er een aangifte moet worden gedaan. Indien u aangifte moet doen, is het belangrijk om te weten dat het verwerken van uw aangifte bij de belastingdienst soms langer dan drie maanden duurt. Daarnaast betaalt u belastingrente over de erfbelasting vanaf acht maanden na het overlijden tot de betaaldatum die op de aanslag staat. Wij kunnen u ontzorgen door de aangifte juist en tijdig voor u klaar te zetten, zodat u zeker niet teveel erfbelasting en belastingrente betaalt.
 
Wanneer u graag extra advies wenst met betrekking tot erfbelasting of graag een vrijblijvende afspraak maakt, kunt u direct contact met ons opnemen via telefoonnummer 0416-276258 of middels onderstaand contactformulier. Een van onze fiscaal adviseurs zal binnen 24 uur contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en een afspraak te plannen.

Contactformulier

*
*
*
*