Salarisadministratie

Middels automatisering van salarisverwerking worden op basis van de door u aangeleverde mutaties (op papier, digitaal of online) bij Soeterboek & Partners de periodieke salarisspecificaties voor u geactualiseerd.

Na de verwerking hiervan ontvangt u van ons maandelijks onderstaande items, digitaal, op papier of online:

 • Salarisspecificaties voor u en uw medewerkers.
 • Betalingsborderel voor nettolonen.
 • Journaalposten financiële administratie.
 • Aangifte loonheffing.
 • 1x per jaar de jaaropgaven voor uw medewerkers.

Verdere werkzaamheden met betrekking tot de personeelsadministratie
die wij voor u kunnen verzorgen:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten (vast, tijdelijk en/of oproepkrachten).
 • Het verzorgen van ontslagprocedures en optreden als intermediair bij arbeidsconflicten.
 • Het verzorgen van digitale aangiften pensioenfondsen.
 • Het verzorgen van digitale aangiften bouwgerelateerde bedrijven.
 • Controle van voorschotnota’s/afrekeningen pensioenfondsen.
 • Overig personeelsadvies.

Aan u de keuze in welke mate u de salarisadministratie door Soeterboek & Partners wilt laten verzorgen. Uiteraard is het mogelijk om tussentijds onze dienstverlening bij te sturen.

Wilt u meer informatie ontvangen?

*
*
*
*