NOAB / FACTS - laatste nieuws

Recht.nl nieuws

E-mail waarin hoop op spoedige beslissing wordt uitgesproken is ingebrekestelling

De Hoge Raad oordeelt dat e-mailbericht waarin belanghebbende de hoop uitspreekt spoedig een reactie te ontvangen, aangemerkt kan worden als een ingebrekestelling.


Hoge Raad begrenst verplichte anticonceptie in geestelijke gezondheidszorg


Hoge Raad geeft helderheid over vrije artsenkeuze

In een drietal arresten heeft de Hoge Raad helderheid geboden over het hinderpaalcriterium - dat centraal staat bij de discussie over de vrije artsenkeuze. De arresten bevestigen dat het beleid van zorgverzekeraars om te werken met generieke kortingspercentages, zonder duidelijke uitzonderingen...


Vaststellen van 'collectieve vakantie' niet conform cao

In deze zaak moest de rechtbank beoordelen of een werkgever in strijd met de cao had gehandeld door op enig moment een week 'collectieve vakantie' vast te stellen voor alle werknemers - tijdens een productiestop van 4 weken. De werkgever in kwestie, vallend onder de werkingssfeer van de cao...


Europese harmonisatie van het insolventierecht

De Europese Commissie heeft een voorstel van een richtlijn (Insolvency III) gepresenteerd, met als doel om het insolventierecht binnen de EU op onderdelen te harmoniseren. Het voorstel richt zich op drie key dimensions van het insolventierecht, te weten: (1) de maximalisatie van de activa in de...


Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*