NOAB / FACTS - laatste nieuws

Recht.nl nieuws

Verzekeraars verliezen miljarden aan beurswaarde na uitspraak over woekerpolissen

Verzekeraars NN en ASR bracht te hoge kosten in rekening bij beleggingsverzekeringen die aan miljoenen consumenten werden verkocht - beter bekend als woekerpolissen. Hoewel veel mensen de verkochte polissen voor een spaarproduct hielden, betrof het feitelijk beleggingen met een vaste looptijd....


Overstroomd riool door hevige regenval: gemeente aansprakelijk?

Soms valt er in korte tijd zo veel regen, dat de riolering het niet aankan. Kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade vanwege ondergelopen kelders en overstroomde toiletten?


Toepassing nieuwe regeling vertrouwelijk inbrengen van processtukken bij de bestuursrechter

Het inbrengen van processtukken door overheidsorganisaties bij de bestuursrechter is niet altijd makkelijk. Soms moet de informatie bekend zijn bij de rechter, maar niet bij de andere partij(en). Dit speelt evident in Woo-procedures. De geheimhouding van documenten is immers onderwerp van het...


Gevolgen voor werknemer te groot: ontslag op staande voet ongeldig

Het in strijd met de geldende regels zelf opmaken van een factuur - en voor een te laag bedrag - wordt werknemer in deze casus zwaar aangerekend door de rechter. Haar persoonlijke omstandigheden, waar de werkgever van op de hoogte was, maken echter dat de rechter toch oordeelt dat het ontslag op...


De bruidsschat in het omgevingsplan

De bruidsschat bevat rijksregels die onder de Omgevingswet (Ow) niet langer op rijksniveau activiteiten regelen, maar op lokaal niveau. Bij inwerkingtreding van de Ow worden de bruidsschatregels van rechtswege opgenomen in het omgevingsplan. Gemeenten kunnen deze regels over bouwen en...


Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*