NOAB / FACTS - laatste nieuws

Recht.nl nieuws

Geen aansprakelijkheid bestuurder wegens niet informeren over eigen aangifte faillissement

De drempel voor het persoonlijk aansprakelijk stellen van een bestuurder van een vennootschap is hoog; hem moet een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. In deze zaak meent een verhuurder dat daarvan sprake is. De bestuurder informeerde hem niet over het staken van activiteiten van ...


Loondoorbetaling tijdens ziekte aan werknemer met nulurencontract

Een werkneemster die op basis van een nulurencontract werkte en na meer dan een jaar werken ziek uitviel, had recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren tijdens de laatste twaalf maanden.


Aantonen dat online bestelling is geretourneerd

Partijen zijn het erover eens dat gedaagde een product heeft besteld bij Bol.com. Gedaagde voert aan dat hij dit product heeft geretourneerd, maar dat hij geen retourbewijs heeft ontvangen. Uit artikel 6:230o lid 5 BW volgt dat het aan gedaagde is om te bewijzen dat hij (1) de retournering tijdig...Te laat aanvangen Skypezitting rechtvaardigt geen uitstel

Omdat een eerdere rechtszitting uitloopt, brengt gemachtigde 20 minuten door in de elektronische lobby van Skype. Hij verliest zijn geduld en verzoekt per fax om uitstel van de zitting tot een ander moment. De rechtbank wijst dit verzoek af: uitloop van een half uur is niet buitensporig.


Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*