NOAB / FACTS - laatste nieuws

Recht.nl nieuws

Hof past ten onrechte de dominant cause-leer toe, maar Hoge Raad wijst vordering alsnog af

Van welke causaliteitsmaatstaf moet worden uitgegaan om te bepalen of het in een verzekeringsovereenkomst verlangde causale verband aanwezig is, hangt in de eerste plaats af van wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen. Als de overeenkomst niet inhoudt van welke causaliteitsmaatstaf moet...


Clawback clausules: risky business

Clawback clausules bepalen dat een werknemer (een deel van) een variabele beloning dient terug te betalen, als achteraf blijkt dat deze abusievelijk is uitgekeerd. Denk aan de werknemer die een lucratief contract binnenhaalt en daarvoor een bonus ontvangt, maar de omzet op dit contract door...


Het onder de AVG voldoen aan herstel- meldings- en documentatieverplichtingen na een datalek betekent niet het einde van de kwestie. Wat meestal volgt is de vaststelling van aansprakelijkheid. Op dit moment bestaat daarover nog veel onduidelijkheid. De hoogste Bulgaarse bestuursrechter heeft het...


Art. 12 Sv beklag minister-president en minister: Hoge Raad onbevoegd

Klager deed aangifte tegen de (demissionair) minister-president en minister van VWS ter zake van 'misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid'. Nadat het OM weigert te vervolgen, wordt bij het hof een beklag op grond van art. 12 Sv ingediend. Het hof verwijst het beklag door naar de Hoge Raad, nu...


Buitengerechtelijke vernietiging van afboeking

ING zegde een kredietovereenkomst met een schuldenaar op. Deze had een aanzienlijke vordering op haar bestuurder, welke vordering verpand was aan ING. Vlak nadat ING zich richtte tot de bestuurder en mededeling deed van haar pandrecht, boekte schuldenaar de volledige vordering op de bestuurder af...


Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*