NOAB / FACTS - laatste nieuws

Recht.nl nieuws

Geldt het belemmeringsverbod ex artikel 9a Waadi ook voor zelfstandigen?

Voor uitzendkrachten geldt dat het uitzendbureau niets mag doen dat de uitzendkracht belemmert om na het einde van de uitzending voor de inlener te gaan werken. Geldt dat ook als de uitzendkracht geen werknemer, maar een zelfstandige is? Volgens de Hoge Raad is dat afhankelijk van het antwoord op...


'Parkeerwekker'-app onrechtmatig

De parkeerwekker-app herkent scanauto's van de gemeente en waarschuwt gebruikers indien deze hun geparkeerde auto's naderen. Gebruikers krijgen een melding, waarna zij circa 5 minuten de tijd hebben om hun auto te verplaatsen - en een parkeerboete (dat wil zeggen: een naheffing parkeerbelasting)...


Onaanvaardbare doorkruising

De overheid gebruikt naast het publiekrecht ook privaatrechtelijke instrumenten om haar publieke doelstellingen te verwezenlijken. De vraag of en in hoeverre van het privaatrecht gebruik kan worden gemaakt, moet worden beantwoord met behulp van het in de rechtspraak ontwikkelde leerstuk van...


Hoge Raad komt belastingplichtigen massaalbezwaarprocedure box 3 verder tegemoet

De Hoge Raad komt belastingplichtigen die het niet eens zijn met de verminderingen van de aanslagen naar aanleiding van de massaalbezwaarprocedure box 3 tegemoet: zij kunnen de inspecteur verzoeken de aanslagen ambtshalve nog verder te verminderen. In een tweede arrest oordeelt de Hoge Raad dat er...


Nieuwe ziekmelding: nieuwe periode loondoorbetaling

Is een werknemer langer dan vier weken hersteld, dan heeft deze bij een nieuwe ziekmelding opnieuw 104 weken recht op loondoorbetaling. In deze zaak heeft buigt het hof zich over de vraag of er sprake was van een nieuwe ziekteperiode of van een samentelling. Het antwoord daarop is relevant voor het ...


Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*