NOAB / FACTS - laatste nieuws

Recht.nl nieuws

De minister kan bepalingen van een cao die gelden voor een, naar zijn oordeel belangrijke, meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen algemeen verbindend verklaren. De Hoge Raad overweegt dat de minister een ruime mate van beleids- en beoordelingsvrijheid toekomt bij de beantwoording ...


Matiging van een bestuurlijke boete makkelijker?

In deze zaak omtrent een bestuurlijke boete (op grond van de Arbeidsomstandighedenwet) oordeelt de rechtbank Rotterdam dat de boete gematigd moet worden. Uit de rechtspraak volgde voorheen dat sprake diende te zijn van adequate maatregelen om tot matiging over te kunnen gaan. De rechtbank...Oneerlijke annuleringsbepaling

Een student had zich ingeschreven voor een studie bij een particuliere onderwijsinstelling, maar wilde de opleiding bij nader inzien niet volgen. Hij annuleerde zijn aanmelding ruim voor de start van het collegejaar. In de algemene voorwaarden van de onderwijsinstelling stond echter dat in dat...


De betekenis van het Keskin-arrest voor beoordeling van verzoeken tot horen van getuigen in strafzaken

De Hoge Raad gaat in dit arrest nader in op de uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin tegen Nederland en de betekenis van die uitspraak voor de beoordeling van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen door de Nederlandse strafrechter en voor het gebruik van verklaringen van getuigen...


Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatse fiscale nieuws? Meld u direct aan voor onze nieuwsbrief service.
*
*